Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ del 31 de juliol del 2017, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels dies 13 i 14 de juliol del 2017, relatiu a l’aprovació del procediment que les entitats afectades han de seguir per complir el que disposa l’article 53 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Objecte:

Amb la signatura d'aquest conveni es pretén simplificar la tramesa dels convenis a què fa referència l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, atès que aquests estan inclosos en els que les administracions i entitats públiques han de remetre al Registre de convenis de col·laboració i cooperació per complir amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7431, de 10 d'agost de 2017.


Observacions:

L'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, incloses les universitats, i també les entitats de l'Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, han de vehicular la remissió a la Sindicatura de Comptes de Catalunya de la informació relativa als convenis d'import superior a 600.000 €, establerta en l'article 53 de la Llei 40/2015, mitjançant l'enviament al Registre de convenis de col·laboració i cooperació, de les dades i la documentació corresponent que han de trametre a l'esmentat registre per complir l'article 14 i la disposició addicional novena de la LTAIPBG.

Es considerarà que les entitats que trametin al Registre de convenis de col·laboració i cooperació els convenis d'import superior a 600.000 € i la resta d'informació sobre aquests en compliment de la LTAIPBG han complert l'obligació de trametre'ls a la Sindicatura en virtut de l'article 53 de la Llei 40/2015.

Per tant, hi haurà una única remissió dels convenis de col·laboració per part de les entitats obligades a fer-ho, que es farà únicament mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica