Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ EMT/3893/2021, de 25 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del’Acord de modificació de diversos articles de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015).

Objecte:

Aquest Acord té per objecte la regulació de les condicions de treball dels empleats públics dels ens locals catalans que tinguin una població inferior als 20.000 habitants, dels seus organismes autònoms i del seu sector públic instrumental local.


Data d'entrada en vigor:

La vigència i la denúncia

1. Aquest Acord tindrà la durada següent: des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.

2. Si cap de les parts que concerten l'Acord en denuncia la vigència, s'entendrà prorrogat per períodes successius d'un any. Ambdues parts s'emplacen a iniciar el mes d'octubre de cada any les negociacions per revisar aquest Acord i es comprometen a mantenir en aquest procés negociador un clima de respecte, confiança, discreció i bona fe negocial, garantint el normal funcionament de les entitats definides a l'article 1 d'aquest acord.

3. En cas que s'efectuï denúncia, s'haurà d'efectuar mitjançant comunicació escrita i certificada dirigida a l'altra part durant el mes de setembre. En el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la comunicació, s'iniciaran les negociacions d'un nou acord. Fins que no s'arribi a un nou acord, l'actual Acord mantindrà la seva vigència.

 


Publicació oficial:

DOGC núm. 8579, de 7 de novembre de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

17
dilluns
gener 17, 2022
Esdeveniments d'avui
13-01-22 01:00:00 CET - 01-02-22 00:59:59 CET
11-01-22 01:00:00 CET - 01-02-22 00:59:59 CET
11-01-22 01:00:00 CET - 01-02-22 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica