Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ PRE/2161/2020, de 8 de setembre, per la qual es regula la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya

Objecte:

L'objecte d'aquesta Resolució és la regulació de la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals de Catalunya, de la subescala secretaria intervenció.El procediment previst en aquesta Resolució s'entén sens perjudici de la competència de les entitats locals catalanes per seleccionar i proposar el nomenament de personal funcionari interí d'acord amb l'article 53.1 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Es constituirà una única borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals de Catalunya de la subescala secretaria intervenció.
La borsa estarà integrada per les persones que hagin superat el procés de selecció convocat a l'efecte per la Direcció General d'Administració Local i per la relació de candidats de la subescala secretaria intervenció elaborada per l'Institut Nacional d'Administració Pública.

Finalitzat el procediment selectiu, la Direcció General d'Administració Local dictarà la resolució de constitució de la borsa de treball en el termini màxim de tres mesos, a comptar des que el Tribunal Qualificador hagi comunicat la relació de persones aspirants seleccionades. Aquesta resolució es publicarà en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i en el web de la Direcció General d'Administració Local MUNICAT (http://municat.gencat.cat).
Amb caràcter previ a la publicació d'aquesta resolució la Direcció General d'Administració Local comprovarà que els aspirants reuneixen els requisits per formar part de la borsa i que han comunicat obligatòriament, com amínim, una de les zones de preferència d'acord amb l'apartat 5 d'aquesta Resolució.

 


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8226, de 16 de setembre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica