Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ PRE/2162/2020, de 8 de setembre, per la qual es convoca el procés de selecció de la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya (núm. de registre de convocatòria 248)

Objecte:

Es convoca el procés de selecció de la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l'escala de funcionarisd'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals a Catalunya (grup A, subgrup A1).
1.2 Funcions A la subescala secretaria intervenció, de l'escala de funcionaris de carrera d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, li corresponen les funcions establertes en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.


El temari sobre el qual versen les proves d'aquest procés de selecció és el que consta a la Resolució PRE/1511/2020, de 23 de juny, per la qual s'aprova el temari de les proves per a la selecció de personal
funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya.
La normativa i els coneixements recollits en el temari són els vigents en la data de realització de les proves o els exercicis


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm.8226, de 16 de setembre de 2020.


Observacions:

La sol·licitud s'ha de tramitar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, en consonància amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la resta de normativa vigent.
La sol·licitud i la documentació corresponent s'han d'adreçar a l'òrgan gestor en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, a través del web Tràmits gencat, http://web.gencat.cat/ca/tramits/, mitjançant el formulari habilitat amb aquest efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. La sol·licitud tramitada per aquest portal queda registrada automàticament en el Registre general electrònic.
Només es pot presentar una sol·licitud d'admissió. Un cop presentada, qualsevol correcció o modificació posterior s'ha de tramitar d'acord amb el que preveu el darrer paràgraf de la base 11.

Les persones interessades compten amb l'assistència tècnica i material (tramitació atesa) per presentar la sol·licitud a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) següents:


Oficina d'Atenció Ciutadana al Districte administratiu a Barcelona (c. del Foc, 57)
Oficina d'Atenció Ciutadana a Barcelona (c. de Sant Honorat, 1-3)
Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1)
Oficina d'Atenció Ciutadana a Lleida (c. de Lluís Companys, 1)
Oficina d'Atenció Ciutadana a Tarragona (c. de Sant Francesc, 3, entresol)
Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre (pl. de Gerard Vergés, 1, al c. de Montcada, cantonada amb
el c. de Benasquer, de Tortosa)
Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya (pl. del Rec, 5, de Puigcerdà)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica