Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ PRE/880/2020, de 17 d'abril, de distribució provisional a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020

Objecte:

La situació d'emergència sanitària derivada de la COVID-19 ha portat al Govern de l'Estat a decretar l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 465/2020, de 17 de març, que ha acordat en la disposició addicional tercera, com a regla general, la suspensió dels terminis de la tramitació dels procediments administratius. No obstant, s'habilita a l'Administració la possibilitat d'acordar, motivadament, que continuïn, entre d'altres, els procediments administratius que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

El Fons de Cooperació Local és un instrument de finançament dels ens locals, establert a l'article 219.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i als articles 197 i 198 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, de 28 d'abril de 2003, que canalitza la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat. Aquesta transferència de fons públics als ens locals es considera prioritària davant les necessitats econòmiques sobrevingudes per raó de la crisi econòmica i justifica la seva tramitació, dins del seu àmbit d'autonomia i responsabilitat, per raons de la protecció de l'interès general i pel funcionament bàsic dels serveis.

El Fons de Cooperació Local es distribueix anualment de conformitat amb la dotació pressupostària i en funció dels criteris de distribució establerts a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

D'acord amb el Decret 272/2019, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2020, resulten aplicables les previsions del Fons de Cooperació Local de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

La tramitació al Parlament del projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 s'ha vist afectada per la crisi ocasionada per la COVID-19 i, al mateix temps, aquesta crisi fa més necessària la disposició de recursos per part dels ens locals.

Per aquest motiu es considera prioritària la distribució provisional d'un import equivalent al 50% de l'import distribuït l'any 2019 entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, en concepte d'avançament de la distribució definitiva que es farà quan s'aprovi la Llei de pressupostos per al 2020.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8117, de 21 d'abril de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica