Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Objecte:

Sobre la base de l'informe emès el 14 d'octubre de 2020 pel director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, s'han adoptat un seguit de mesures en diferents àmbits d'activitat adreçades a reduir les interaccions socials, tant en espais públics com privats, i a restringir la mobilitat:

1. S'addiciona una nova lletra, la d), en l'apartat 5 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, amb el redactat següent:

d) Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores.

2. Es considera necessari precisar la redacció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, clarificant el seu abast respecte a l'aforament en espais comuns d'establiments turístics diferents dels hotelers, respecte a les activitats de restauració en centres de treball i en centres de formació i respecte de les àrees de servei d'autopistes i altres vies. Es modifica l'apartat 10 que queda redactat de la manera següent:

10. Activitats d'hoteleria i restauració

 

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió:

-els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia,

-els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social,

-altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al mateix establiment, sense que es puguin utilitzar els espais interiors destinats al consum d'aliments i begudes, i garantint en tot cas en l'interior de l'establiment l'entrega individual i separada a cada client.

En els establiments hotelers i altres establiments turístics, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

3. S'addiciona un nou apartat, el 13 bis amb el contingut següent:

13 bis. Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la data de publicació al DOGC i fins a les 00:00h del dia 31 d'octubre de 2020.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8250, de 20 d'octubre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica