Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2455/2019, de 19 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 474124)

Descripció:

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases de les subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, fetes públiques per la Resolució TES/604/2019, de 8 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

b) La normativa general de subvencions.


Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta.

RESOLUCIÓ TES/1177/2020, de 27 de maig, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i aquells ens locals o agrupacions d'ens locals que prestin el servei d'abastament d'aigua o que executin l'actuació a la qual s'adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts dos mesos.

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb la base 4, feta pública per la Resolució TES/604/2019, de 8 de març.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la plataforma EACAT dins del Catàleg de Tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua, al servei: OAA009 - Subvenció per obres d'abastament en alta. A aquest efecte, els ens sol·licitants han de demanar els oportuns permisos d'accés al seu gestor d'usuaris EACAT.

 


Data publicació:

DOGC núm. 7970, de 30 de setembre de 2019.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

09
diumenge
maig 09, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica