Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ TES/379/2021, d'11 de febrer, per la qual s'aprova el Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2021

Objecte:

L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats estableix que les activitats de l'annex I.1 resten sotmeses a un sistema d'inspecció ambiental integrada que s'instrumenta mitjançant el pla i els programes d'inspecció ambiental integrada, que aprova la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental.

El pla d'inspecció ambiental integrada és un document marc de caràcter pluriennal que ofereix les orientacions estratègiques en matèria de comprovació i verificació de les activitats que cobreix amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions ambientals establertes en les autoritzacions ambientals. El pla s'instrumenta per mitjà de programes anuals.

El programa d'inspecció ambiental és un document executiu que, basant-se en el pla d'inspecció ambiental integrada, recull la informació necessària per portar a terme les inspeccions ambientals que s'hi inclouen i prioritzen, i també la previsió dels recursos necessaris per executar-lo.

L'11 de febrer de 2020 es resol aprovar el Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2020-2022. En el marc del pla i a partir de l'experiència assolida des de l'any 2014 es redacta el programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2021, que s'estructura en sis capítols i un annex.

El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, http://territori.gencat.cat, seguint els apartats: Inici > Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d'activitats > Control ambiental i acció inspectora > Inspecció ambiental integrada: Pla i Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya > Normativa i documentació.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC nñum. 8342, de 16 de febrer de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica