Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 477481)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions previstes a l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a laposada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil (DOGC núm. 7759A, de 30.11.2018), modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost ( DOGC núm.7934 de 7.8.2019).


Beneficiaris:

Poden participar en aquesta convocatòria les administracions locals de Catalunya, previstes en la base 3.1.a) i de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200 /2018, de 29 de novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost ( Els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades a aquells, que pertanyin als municipis o comarques respectivament), pertanyents als municipis i les comarques relacionades a l'Annex d'aquesta Resolució (RESOLUCIÓ TSF/2690/2019, de 9 d'octubre), de distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2019, incloses les que no disposin d'un Punt d'Informació Juvenil o d'una Oficina jove de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ), però que acreditin en la memòria poder habilitar un espai adient per a realitzar les actuacions previstes en aquesta Resolució.

Les entitats que participin en aquesta convocatòria han de tenir, o han de poder posar a l'inici del projecte, a disposició del personal tècnic referent d'ocupació juvenil, l'equipament tecnològic suficient per a dur a terme les actuacions previstes a la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost.

Aquest equipament és un ordinador amb accés a Internet.

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria finalitzarà al 8 de novembre de 2019 inclòs.


Data publicació:

DOGC núm. 7985, de 21 d'octubre de 2019.


Òrgan gestor:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
dimecres
juny 16, 2021
Esdeveniments d'avui
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
26-05-21 02:00:00 CEST - 20-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica