Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ VEH/1952/2017, de 3 d'agost, per la qual es dona publicitat a la 2a Addenda al Conveni subscrit entre el Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes el 28 de febrer de 2010 per a la tramesa, mitjançant el Registre públic de contractes, de la informació relativa a l'article 29 del text refós de la Llei de contractes del sector públic

Objecte:

Finalitzat el primer trimestre de cada any, el RPC trametrà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la informació de l'exercici anterior relativa a les dades i la documentació dels contractes, excepte els menors, subscrits per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, per les entitats locals de Catalunya i del seu sector públic, i per les universitats públiques catalanes, per tal que aquesta la trameti, si escau, al Tribunal de Comptes de l'Estat.

La tramesa comprendrà la informació que les entitats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats locals de Catalunya i dels sectors públics respectius informen a l'RPC, així com els documents que lliuren, en compliment de la normativa bàsica de contractes del sector públic, i es durà a terme mitjançant un enviament a través del portal de l'EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes) que gestiona el Consorci AOC.

Al mes de setembre es farà una nova tramesa, en els mateixos termes descrits a l'apartat anterior, amb les dades actualitzades de RPC sobre contractes subscrits l'exercici anterior que s'haguessin informat amb posterioritat al registre


Data d'entrada en vigor:

Aquesta addenda entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada serà coincident amb la del Conveni del qual depèn. Així mateix, tindrà el mateix règim pel que fa a la seva durada, causes i formes d'extinció que el Conveni del qual depèn.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7429, de 8 d'agost de 2017.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
diumenge
novembre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica