Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 10 de marzo de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, para el cumplimiento por las Entidades locales de sus obligaciones comerciales

Descripció:

Resolució de 10 de març de 2015, aprovada per la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, en relació amb l'Informe de fiscalització de l'efectivitat de les mesures recollides en el Reial decret-llei 8/2011, d'1 de juliol, per al compliment per les Entitats locals de les seves obligacions comercials.


Objecte:

La Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, ACORDA:

1. Assumir les conclusions i recomanacions realitzades en el seu Informe pel Tribunal de Comptes.

Instar a les Entitats Locals a:

2. Ajustar la seva gestió financera per obtenir els estalvis nets suficients que permetin atendre els venciments dels préstecs subscrits per a pagament a proveïdors en els terminis fixats sense afectar a l'equilibri pressupostari.

3. Establir els procediments oportuns per garantir l'íntegra anotació en la comptabilitat financera de les despeses i els deutes amb els proveïdors des que es realitzen, amb independència del moment en el qual les corresponents factures siguin comprovades, conformades, acceptades o reconegudes.

4. Incloure en els comptes generals estats demostratius de la capacitat o necessitat de finançament que al tancament de cada exercici econòmic formulen els Interventors, així com estats informatius sobre el grau d'efectivitat dels plans economicofinancers, de reequilibri, de tresoreria, de sanejament o d'ajust que, si escau, estiguessin vigents en l'entitat local en el corresponent exercici i informació sobre l'evolució dels terminis de pagament a proveïdors.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica