Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 14 de septiembre de 2009 por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden de 3 de diciembre de 2008 por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales

Descripció: Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.

 Objecte: Aquesta Resolució pretén:

  • Definir l'estructura aplicable als drets pendents de cobrament i a les obligacions reconegudes pendents de pagament que integren l'Agrupació de pressupostos tancats, i que són objecte de comptabilitat independent de la qual correspongui al pressupost corrent, de conformitat amb l'article 95 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
  • Aclarir la situació de pròrroga pressupostària quan no es produeixi l'aprovació dels pressupostos generals de les Entitats Locals de l'exercici 2010, abans del seu inici.
  • Desenvolupar i precisar la transmissió telemàtica de la informació pressupostària d'acord amb l'estructura dels pressupostos de les entitats locals que s'aplicarà a partir de l'exercici 2010.
 

Data d'entrada en vigor: El dia de la seva publicació al BOE i serà d'aplicació als pressupostos  de les entitats locals corresponents a l'exercici 2010 i següents.

 
Publicació: BOE núm. 235,  de 29 de setembre de  2009

  (Podeu trobar la Resolució a la zona d'informació annexa)
 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

03
divendres
juliol 03, 2020
Esdeveniments d'avui
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica