Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se modifica la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015, aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015.

Descripció:

Resolució  de 15    de gener    de 2020,    de la     Presidència  del  Tribunal  de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual es modifica la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format d'aquest compte, a partir de la  corresponent  a l'exercici    2015,  aprovada  per Acord    del Ple de 26 de novembre de 2015.


Objecte:

Aquesta resolució té per objecte modificar la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format d'aquest compte, a partir de la  corresponent  a l'exercici    2015,  aprovada  per Acord    del Ple de 26 de novembre de 2015.


Data d'entrada en vigor:

Les modificacions en la «Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General  de les     Entitats  Locals  i  el  format  d'aquest    Compte,  a partir de        la corresponent a l'exercici 2015» derivades del present Acord seran aplicable a partir de      la  rendició  dels     Comptes  Generals  de les     entitats  locals corresponents a l'exercici 2019.

La present modificació de la «Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format d'aquest Compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015» entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».


Publicació oficial:

BOE núm. 15, de 17 de gener de 2020.


Observacions:

La resolució fa els canvis següents en els termes que es detallen en la mateixa:

Primer.
Es modifica la  redacció  de l'annex    1  «Fitxers  a remetre»    de la     Instrucció  que regula  la  rendició  telemàtica  del     Compte  General  de les     Entitats  Locals  i  el format d'aquest Compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015, aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes en la seva sessió de 26 de novembre de 2015, conforme al que es disposa a continuació:
1.  Es modifica el tercer guió de l'annex 1 «Entitats sense fi de lucre incloses en l'àmbit del Compte General».
2. S'afegeix un quart guió en l'annex 1.
3. S'afegeix un cinquè guió en l'annex 1.

Segon.
Es modifica la redacció de la Regla 3 de la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format d'aquest Compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015, aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes  en  la seva  sessió  de 26    de novembre    de 2015,    substituint  «Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal» per «Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals».

Tercer.
Es modifica la redacció del tercer paràgraf de la Regla 4 de la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format d'aquest Compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015, aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes en la seva sessió de 26 de novembre de 2015.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica