Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2017 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda

Descripció:

Resolució de 16 d'octubre de 2019, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2017 i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.


Objecte:

Aquesta resolució té per objecte disposar la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2017 i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 257, de 25 d'octubre de 2019.


Observacions:

L'article 106.3 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (prorrogats per a l'exercici 2019, d'acord amb els articles 134.4 de la Constitució i 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària), en la seva apartat b.2 estableix la fórmula per al càlcul de l'esforç fiscal de 2016 dels municipis, necessari per procedir a la liquidació definitiva de la seva participació en els tributs  de l'Estat    corresponent  a  2018fórmula  que  es  desenvolupa  en  termes  anàlegs  als    exercicis  anteriors,  i  que,  en  virtut  de la    pròrroga  de  pressupostos esmentada, cal considerar aplicable també a l'esforç fiscal de 2017, igual que la informació a subministrar per les Corporacions locals en matèria d'esforç fiscal de 2017, que com a conseqüència d'aquesta mateixa ampliació del període de vigència de la norma  pressupostària  de  2018  a l'exercici    actual,  es  regula  de la    mateixa  forma  que  estableix l'article 124 per a l'esforç fiscal de 2016, amb les necessàries variacions en les dates dels terminis.

Conseqüentment amb l'exposat en el citat Reial decret llei 13/2019, el proper 31 de gener de 2020 es considera data límit de presentació de la informació sobre esforç  fiscal  corresponent  a l'any    2017  davant  les  Delegacions  d'Economia    i  Hisenda.

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica