Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad privada celebrado por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2018 y 2019

Descripció:

Resolució de 18 de maig de 2021, aprovada per la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, en relació amb l'Informe de fiscalització dels contractes de serveis de neteja i de vigilància i seguretat privada celebrat per les entitats locals de les comunitats autònomes sense òrgan de control extern propi, exercicis 2018 i 2019.


Objecte:

La Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, en la seva sessió del dia 18 de maig de 2021, a la vista de l'Informe remès per aquest Alt Tribunal  obre l'Informe de fiscalització dels contractes de serveis de neteja i de vigilància i seguretat privada celebrat per les entitats locals de les comunitats autònomes sense òrgan de control extern propi, exercicis 2018 i 2019, acorda instar les entitats locals a:


– Efectuar una adequada planificació i programació de la seva gestió contractual que permetin concloure la tramitació i adjudicació dels seus contractes amb la deguda antelació.
– Adoptar les mesures oportunes per a la quantificació del pressupost de licitació i el valor estimat dels contractes, així corno la seva adequació al preu general de mercat a partir d'una correcta estimació dels costos directes i indirectes.
– Salvaguardar en tot moment el principi de transparència en la contractació pública i, en particular, en la valoració dels criteris d'adjudicació dels contractes.
– Establir uns indicadors adequats per a la valoració dels criteris d'adjudicació dependents d'un judici de valor que salvaguardin els principis de publicitat, transparència i objectivitat.
– Utilitzar en la valoració del criteri preu unes fórmules que guardin una adequada proporcionalitat quant a les diferències existents entre les ofertes i les punts atorgats, a fi d'evitar que aquest criteri quedi desvirtuat en atorgar puntuació a ofertes que no representen cap baixa respecte del pressupost base de licitació.
– Evitar l'acumulació de funcions d'intervenció en un únic lloc com l'acompliment de funcions addicionals a les de control intern, que incrementin significativament la càrrega de treball o que resultin incompatibles amb les funcions ordinàriament assignades als òrgans d'intervenció


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 231, de 27 de setembre de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dissabte
octubre 23, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica