Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2009, que dicta instrucciones para las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de la Ley 30/1984, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público

Descripció: Resolución de 2 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2009 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio

Objecte: La Resolució de 2 de gener de 2009 dicta les instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, en les termes de la disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i s'actualitza per a l'any 2009 les quanties de les retribucions del personal a que es refereixen els corresponents articles de la Llei de pressupostos generals de l'Estat

Data en què entra en vigorAls vint dies de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 3, de 3 de gener de 2009.

(Trobareu l'enllaç a la Resolució a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa i la Llei de pressupostos generals de l'Estat a les fitxes relacionades.)

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica