Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos

Descripció:

Resolució de 22 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.


Objecte:

Modificar la Resolució de 28 de desembre de 2012 de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.


Data d'entrada en vigor:

Al cap de vint dies de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 176, de 24 de juliol de 2015.


Observacions:

La Resolució modificada és d'especial rellevància atès que, d'acord amb l'article 74 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 299 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la jornada de treball dels funcionaris de l'Administració local serà en còmput anual la mateixa que es fixi per als funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat i que se'ls aplicaran les mateixes normes sobre equivalència i reducció de jornada.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

03
dijous
desembre 03, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica