Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato de factura electrónica «facturae»

Descripció:

Resolució de 24 d'agost de 2017, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital i de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica una nova versió, 3.2.2, del format de factura electrònica «facturae».


Objecte:

L'intens ús del format nacional «Facturae» després de la implantació de la facturació electrònica obligatòria en les Administracions públiques en els termes de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, crea noves necessitats i la conveniència d'efectuar ajustos que facin més senzill la seva ocupació pels proveïdors i les Administracions o altres subjectes receptors de factures. Així mateix, l'experiència aconsella codificar de manera uniforme determinats camps per evitar solucions dispars en cada Administració pública o receptor i possibilitar la circulació de les factures electròniques en format «Facturae» com a mitjà de finançament a curt termini de les empreses.
Atès que les modificacions que es plantegen, requereixen modificar l'esquema XML en què està escrit «Facturae», cal aprovar una nova versió del format, la 3.2.2, que serà plenament acceptable per les administracions públiques en ser una versió corregida de la versió 3.2, obligatòria en virtut de la disposició addicional segona de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Resolució tindrà efectes en les relacions entre l'Administració i els seus proveïdors als 6 mesos de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 204, de 25 d'agost de 2017.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica