Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría

Descripció:

Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aprova l'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals d'Auditoria.


Objecte:

Aquesta resolució té per objecte aprovar l'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals d'Auditoria.

Concretament s'aproven:

a)  Les  trenta-quatre  NIA-ÉS-SP,  les  trenta-quatre Notes  Explicatives  i  el Glossari  de  Termes  indicats  en  la  relació  de l'annex,    així com  ,  els  criteris  d'interpretació i aplicació, tots ells aplicables a l'auditoria de comptes.

b)  El Codi d'Ètica per a l'auditoria pública.

En  el  context  de l'àmbit    d'aplicació    d'aquesta    Resolució,  a  aquest  conjunt  de normes se li denomina «la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al Sector Públic a Espanya».


Data d'entrada en vigor:

Des de l'endemà del dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 266, de 5 de novembre de 2019.


Observacions:

A partir del moment en què resultin d'aplicació obligatòria les normes contingudes en la present Resolució quedarà derogada la Norma Tècnica sobre els informes d'auditoria  dels    comptes  anuals  emesos  per la    Intervenció  General  de l'Administració    de l'Estat,    d'11    de  novembre  de  2013,  així com    les  Normes  d'Auditoria del Sector Públic, aprovades el 14 de febrer de 1997, en la part que es correspongui amb l'auditoria de comptes, mantenint la seva vigència en la part que sigui aplicable a l'auditoria operativa i de compliment. També queden derogades per a  tot  l'àmbit    de l'auditoria      pública  les  normes  relatives  al  subjecte  auditor contingudes en les Normes d'Auditoria del Sector Públic.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
diumenge
juliol 12, 2020
Esdeveniments d'avui
10-07-20 02:00:00 CEST - 15-09-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
03-07-20 02:00:00 CEST - 01-08-20 01:59:59 CEST
11-06-20 02:00:00 CEST - 19-07-20 01:59:59 CEST
29-05-20 02:00:00 CEST - 24-07-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica