Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales

Descripció:

Resolució de 26 de març de 2021,de la Direcció  del  Servei de Planificació i Relacions Institucionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es publica  el  Conveni  amb  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i  Províncies,  en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals.


Objecte:

El present Conveni té per objecte establir un marc general de col·laboració sobre les condicions i procediments pels quals s'ha de regir la cessió d'informació de l'Agència Tributària  a  les  Entitats  Locals  que  s'adhereixin  a  aquest,  per  a  l'exercici  de  les funcions  atribuïdes  a  aquestes,  en  els  supòsits  en  els  quals,  com  a  excepció  al caràcter  reservat  de  les  dades  tributàries,  conforme  a  l'ordenament  jurídic,  sigui procedent aquesta cessió, preservant en tot cas els drets de les persones a què es refereixi la informació.


Data d'entrada en vigor:

El present  Conveni  tindrà una vigència  de quatre anys des de la data de la seva publicació en  el BOE,  una vegada inscrit en el Registre Electrònic Estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació al qual es refereix la disposició addicional setena de la  Llei  de Règim  Jurídic del  Secto  Públic, podent acordar els  signants, abans del venciment del termini, una pròrroga expressa per un període de fins a quatre anys


Publicació oficial:

BOe núm. 80, de 3 d'abril de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica