Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales

Descripció:

Resolució  de  26  de  març  de  2021,  de  la  Direcció  del  Servei  de  Planificació  i Relacions Institucionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es publica  el  Conveni  amb  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i  Províncies,  en matèria  d'intercanvi  d'informació  tributària  i  col·laboració  en  la  gestió  recaptatòria amb les entitats locals.


Objecte:

El present Conveni té per objecte establir un marc general de col·laboració sobre les condicions  i  procediments  pels  quals  s'ha  de  regir  l'intercanvi  d'informació  i  la col·laboració en la gestió recaptatòria entre l'Agència Tributària i les Entitats Locals que s'adhereixin a aquest, preservant en tot cas els drets de les persones a què es refereixi la informació. 


Data d'entrada en vigor:

El  present  Conveni  tindrà  una  vigència de 4 anys  des de la data  de la  seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», una vegada inscrit en el Registre Electrònic Estatal  d'Òrgans i Instruments  de Cooperació al qual es refereix la Disposició Addicional Setena de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, podent acordar els signants, abans del venciment del termini, una pròrroga expressa per un període de fins a quatre anys.


Publicació oficial:

BOE núm. 80, de 3 d'abril de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica