Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal

Descripció:

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Nota: Com a arxiu adjunt trobareu un resum de la Resolució.


Objecte:

La Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, va integrar en una única Resolució una actualització de les anteriors juntament amb la també derogada Resolució de 28 d'abril de 2005, de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el procediment per a acordar la caducitat de les inscripcions padronales dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys, incorporant totes aquelles qüestions relatives a la gestió padronal que, amb el transcurs dels anys, s'havien anat implantant i aclarint mitjançant diferents acords del Consell d'Empadronament.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que generalitza i estableix la utilització obligatòria dels mitjans electrònics en els procediments administratius, va establir en la seva Disposició final cinquena. Adaptació normativa la necessitat d'adequar a la mateixa les normes reguladores estatals, autonòmiques i locals dels diferents procediments normatius que fossin incompatibles amb el que es preveu en aquesta Llei, propiciant una revisió de la recentment publicada Resolució de 30 de gener de 2015.

Com a conseqüència d'això s'ha incorporat als diferents procediments relacionats amb l'empadronament la possibilitat que puguin dur-se a terme per mitjans electrònics per part d'aquells ciutadans que triïn relacionar-se d'aquesta manera amb l'Ajuntament, i s'han actualitzat totes les referències normatives corresponents a la nova Llei 39/2015 sobre el Procediment Administratiu Comú.

Coincidint amb aquesta revisió s'han produït altres fets que han ocasionat, al seu torn, la necessitat d'adaptar i modificar altres apartats de la Resolució, per tot això, a proposta del Consell d'Empadronament, l'Institut Nacional d'Estadística i la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local han elaborat les següents normes per a la gestió del Padró municipal.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 122, de 2 de maig de 2020.


Observacions:

Queda derogada la Resolució de 30 de gener de 2015, del President de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dilluns
novembre 23, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica