Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público

Descripció:

Resolució de 9 de març de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, per la qual es dicten instruccions relatives al subministrament d'informació per les entitats locals en relació amb la presentació del servei de transport públic.


Objecte:

Establir el procediment i termini per recavar la informació financera derivada de la prestació del servei de transport públic urbà o interurbà per part de les entitats locals en temps de pandèmia. Aquesta informació servirà de fonament per a determinar una possible futura concessió directa de subvencions (considerant a aquests efectes l'exercici immediat anterior al de la pandèmia, 2019).

La informació podrà ser facilitada per Ajuntaments, Diputacions, Consells i Cabildos Insulars, Mancomunitats i Comarques que habitualment presten el servei regular de transport públic urbà o interurbà.

La resolució detalla el procediment, el tipus d'informació a proporcionar i el termini per a fer-ho: la informació es podrà presentar en el termini de quinze dies naturals a comptar des del d'obertura de l'aplicació informàtica de captura a la qual es refereix l'apartat Sisè d'aquesta Resolució, que estarà accessible en l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, en la pàgina web del Ministeri d'Hisenda, al que es donarà publicitat en la citada Oficina mitjançant el corresponent anunci. Aquest termini serà improrrogable, impedint-se l'accés a aquesta aplicació una vegada conclòs el mateix.

 


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 61, de 12 de març de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica