Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las entidades locales de las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario

Descripció:

Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es defineix el principi de prudència financera de les entitats locals de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o una altra classe de garanties públiques o mesures de suport extra pressupostari.


Objecte:

Definir el principi de prudència financera regulat a l'art. 48 bis del Text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació en el BOE, excepte els límits previstos a l'apartat III del capítol primer que entraran en vigor el 31 de desembre de 2015.


Publicació oficial:

BOE núm. 220, de 14 de setembre de 2015.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
diumenge
novembre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica