Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Lesgislació: Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris

Objecte:

L'objecte d'aquesta llei és regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la normativa vigent.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del que estableix l'apartat 2.

Les disposicions contingudes en el capítol III d'aquesta llei, excepte les de la lletra j de l'article 11, tenen efectes des de l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  l'aprovaciódefinitiva del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya o dels plans territorials sectorials agraris específics que corresponguin.


Publicació oficial:

DOGC núm. 7900, de 19 de juny de 2019.


Observacions:

Pel que respecta a l'afectació als ens locals, resulta destacable:

Els plans urbanístics han d'ésser coherents amb les determinacions del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya i n'han de facilitar l'acompliment, d'acord amb l'article 13.2 del text refós de la Llei d'urbanisme,aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (article 6.6).

Els ens locals participaran en el procés d'elaboració del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya (article 7.2).

En la redacció dels POUM, en cas que aquests reclassifiquin terrenys que passin de sòl no urbanitzable a urbanitzable, es requerirà un informe del departament competent en matèria agrària i de desenvolupament rural (article 9 ap.2 i 3).

Les figures de planejament territorial i urbanístic que afecten els espais agraris i els projectes d'obres que s'hi hagin de desplegar han d'incorporar en les memòries corresponents, d'una manera total o parcial, una anàlisi d'afectacions agràries que avaluï les afectacions sobre els espais agraris que poden derivar del pla o elprojecte que es vol dur a terme (art. 10.1).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica