Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Lesgislació: Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019.

Descripció:

Resolució de 16 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festas laborals per l'any 2019.


Objecte:

De conformitat amb l'establert en l'article 45.4 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, segons redacció donada al mateix pel Reial decret 1346/1989, de 3 de novembre, les disset Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla han remès al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social la relació de festes laborals per a l'any 2019.

L'article 45.1 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, enumera les festes laborals d'àmbit nacional, de caràcter retribuït i no recuperable, distingint entre les assenyalades en els apartats a), b) i c), que tenen el caràcter de nacional no substituïbles per les Comunitats Autònomes, i les reflectides en l'apartat d), respecte de les quals les Comunitats Autònomes poden optar entre la celebració al seu territori d'aquestes festes o la seva substitució per unes altres que, per tradició, els siguin pròpies.

La Direcció general de Treball és competent per disposar la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de la relació de festes laborals comunicades amb la finalitat de facilitar el general coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.


Data d'entrada en vigor:


Publicació oficial:

BOE núm. 254, de 20 d'octubre de 2018.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
diumenge
novembre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica