Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Pla de Formació de la Diputació de Tarragona AFEDAP 2015

Descripció:

La Diputació de Tarragona i l'Associació Catalana de Municipis presentem, el Pla de Formació 2015, que està emmarcat dins de l'Acord de formació per als empleats de les adminsitracions públiques (AFEDAP). Aquest pla comprèn les accions formatives de l'any 2015.

Entenem que la formació és un element bàsic per aconseguir una administració local eficaç, eficient i moderna. La ràpida evolució dels coneixements i de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, la profusió de normatives legals, els canvis organitzatius previsibles en la situació de crisi en què ens trobem i la necessitat de millorar l'eficàcia, la productivitat i l'agilitat en la prestació de serveis als ciutadans, tots aquests condicionants comporten la necessitat d'un sistema formatiu que pugui donar resposta als reptes que això suposa.


Objecte:

• Millorar la qualitat del treball i, d'aquesta manera,millorar la qualitat dels serveis públics.
• Facilitar el procés de modernització de l'Administració local de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i incrementar el paper de les Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en el desenvolupament local i en la millora dels serveis als ciutadans.
• Potenciar els recursos humans de l'Administració local i facilitar el desenvolupament personal i professional dels treballadors locals.
• Analitzar les novetats normatives i la seva repercussió local.
• Difondre una actitud favorable vers l'aprenentatge, entès com un procés ininterromput durant el cicle vital i permetre l'adaptació de les qualificacions als canvis als que es veuen sotmesos totes les organitzacions.


Destinataris:

Personal funcionari i laboral de les administracions locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre adherides al Pla Agrupat.


Sol·licituds:

Les inscripcions són gratuïtes i les places limitades. Donada la gran demanda de cursos i per tal de permetre l'accés a formació d'un gran número de persones, només s'admetran les inscripcions a TRES activitats formatives.

Les despeses corresponents a la manutenció i eventuals viatges i allotjament, si s'escau,aniran a càrrec dels assistents o de les respectives corporacions locals.

Es pot sol·licitar la inscripció trametent electrònicament el full que es troba a les següents adreces:
http://www.dipta.cat/ca/serveis/sam/formacio
http://esam.altanet.org

Cal emplenar totes les dades que es demanen al full per tal de poder gestionar les inscripcions, especialment l'apartat de tasques, especificant les tasques que fa la persona que sol·licita el curs en relació als objectius i continguts de l'acció formativa. En cas que no s'especifiquen, la Unitat de Formació podrà no admetre la sol·licitud.

Independentment de quan es realitzi la inscripció, si en el moment de la realització del curs l'interessat no està donat d'alta com a treballador de l'entitat, no podrà participar en l'activitat formativa.

El termini d'inscripció finalitza el dia 30 de març de 2015, exceptuant els cursos: C15-013, C15-007, C15-036, C15-046 i C15-047, que finalitza el dia 15 de març de 2015.


Observacions:

ADMISSIONS

Un cop rebudes les sol·licituds i passat el termini per presentar-les, es procedirà a la seva admissió o denegació tenint en compte els següents criteris:

• L'adequació del perfil del sol·licitant al del destinatari del curs.
• El número d'hores de formació realitzades en anys anteriors.
• La representativitat del màxim nombre d'ens locals, sempre que no respongui a la demanda concreta d'un d'ells. En aquest cas tindrà preferència el personal d'aquest ens local.
• Haver renunciat amb la suficient antelació a activitats formatives durant els anys anteriors.
• Estar disposat a participar en processos d'avaluació de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball
• La no acceptació en una edició anterior del curs inclòs en aquest pla.
• Per ordre d'inscripció.

Hi han cursos en els que també es tindrà en compte, per fer la selecció, els resultats del test de coneixements previs (això queda especificat en la fitxa individual del curs).

Realitzada la corresponent selecció, la Unitat de Formació confirmarà l'admissió o denegació.

Els empleats admesos confirmaran el seu interès en assistir o participar en l'acció formativa omplint un formulari en línia que se'ls indica en la comunicació de l'admissió. Aquelles persones que no responguin es considerarà que renuncien a l'acció formativa. Si alguna persona no disposa d'Internet, pot posar-se en contacte amb la Unitat de Formació per confirmar l'interès.

Si un cop confirmat l'interès, hi ha persones que no assisteixen a l'activitat formativa o no participen als cursos elearning, sense causa excepcional que ho justifiqui i sense haver renunciat 3 dies abans de l'inici de l'activitat formativa, aquestes seran admeses en noves activitats formatives només en el cas que quedin places vacants després de fer la selecció.

En el cas que el nombre d'inscrits sigui insuficient per desenvolupar l'activitat formativa, aquesta podrà ser anul·lada.

 

Per consultar els cursos accediu a l'enllaç que hi ha al final de la pàgina amb el nom de Pla de Formació AFEDAP 2015

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
dimarts
desembre 01, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica