Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Derogat] Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Descripció:

Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.


Objecte:

Aquest Reial decret llei modifica l'apartat 2 de l'article 63, i l'apartat 4 de l'article 72 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004.


Data d'entrada en vigor:

El present Reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».


Publicació oficial:

BOE núm. 304, de 18 de diciembre de 2018


Observacions:

Aquest Reial decret llei ha estat derogat per la Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
diumenge
octubre 25, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica