Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Recomanacions de prevenció davant la COVID-19 en la festivitat de Tots Sants

Objecte:

El dia 1 de novembre, es produeix una assistència massiva als cementiris per retre el tradicional record als difunts. Aquest increment de visites als cementiris es produeix també uns dies abans i després d'aquesta festivitat.

Cal recordar que l'etapa de represa, definida per la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, no permet les activitats que comportin aglomeracions. A aquests efectes, es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat.

Recomanacions en els cementiris

Els  titulars de les activitats obertes al públic han d'adoptar mesures per garantir la protecció dels visitants:

 • Cal aplicar un control de l'aforament en els cementiris de manera que l'ocupació respecti sempre el màxim d'una persona per cada 2,5 m2. És adequat informar i senyalitzar aquest aforament.
 • Cal establir les visites de forma esglaonada, amb entrades i sortides diferenciades sempre que sigui possible i establir recorreguts de forma que les persones no es trobin en sentits oposats, respectant sempre la distància interpersonal d'1,5 m. Per indicar-ho, es poden utilitzar marques a terra, senyalització, tanques, cinta d'abalisament, etc. És important disposar d'agents de control de les mesures adoptades. Aquestes mesures, si és possible, s'han d'implementar també en els dies previs i posteriors a l'1 de novembre.
 • En els cementiris grans, cal establir un aforament màxim de 2.000 persones alhora, o bé establir sectors de com a màxim 2.000 persones, que siguin impermeables, o sigui que no puguin barrejar-se les persones de diferents sectors.
 • És obligatori l'ús de mascareta en tot moment, excepte per persones que n'estiguin exemptes per motius de salut. Els nens menors de sis anys també estan exempts d'aquesta obligació. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.
 • Cal adoptar mesures de neteja i desinfecció periòdica adequades a la intensitat d'ús de les instal·lacions i al nombre d'usuaris. En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones i espais d'ús comú i a les superfícies, materials i equipaments de contacte més freqüents.
 • Les persones podran acostar-se a dipositar flors als nínxols mantenint les mesures d'higiene i respectant sempre la distància interpersonal entre no convivents. Per fer-ho, es recomana l'ús de desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l'ofrena.
 • En el cas d'utilitzar les escales mòbils per accedir als nínxols, les persones que les facin servir s'hauran de posar gel hidroalcohòlic abans i després d'utilitzar-les.
 • Els cementiris hauran de disposar de papereres, si pot ser amb pedal i tapa, per dipositar-hi residus, en una distribució adequada per tal que les persones no hagin de tornar mai enrere en el seu recorregut.
 • Es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants viricides, en llocs accessibles i visibles.
 • Les persones hauran d'entrar d'una en una als lavabos, excepte aquelles persones que requereixin assistència, que podran fer-ho amb un acompanyant. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels serveis.
 • En els cementiris grans cal establir un aforament màxim de 2.000 persones alhora o bé establir sectors de com a màxim 2.000 persones, de forma impermeable, o sigui que no puguin barrejar-se les persones de diferents sectors.
 • No es pot menjar ni beure als cementiris.
 • Es recomana als usuaris limitar el temps d'estada al cementiri i també limitar l'ús de bancs i seients que hi pugui haver.
 • Es recomana ampliar els dies i els horaris d'obertura, sempre que sigui possible, per distribuir l'afluència i facilitar que no es concentrin totes les visites el dia 1.
 • Cal considerar l'ampliació del servei de transport públic per arribar als cementiris.
 • Totes aquestes mesures són especialment importants en els municipis on s'apliquen mesures especials per a la contenció del contagi per la COVID-19.

Recomanacions sobre les parades de venda al carrer de castanyes

Es poden habilitar parades de venda al carrer de castanyes, moniatos o panellets, però cal respectar les següents pautes de seguretat per garantir una venda segura:

 • Es poden habilitar parades de venda al carrer de castanyes, panellets, etc. sempre que les parades no estiguin agrupades sinó disperses tant com sigui possible en diferents carrers, amb distància entre elles per evitar potencials aglomeracions de persones. Cal recordar que les mesures de prevenció s'han de respectar tant entre els potencials clients com entre les persones que gestionin la parada. També es recorda que la venda de menjar i beure ha de ser per emportar i que no es pot consumir en grup a la via pública, i que la Resolució SLT/2546 suspèn la celebració de fires comercials.
 • Els paradistes han de dur mascareta i les castanyes, els panellets o pastissos han de cobrir-se o embolicar-se prèviament abans de ser venuts o ser exposats a la parada.
 • En qualsevol espai cal disposar de 2,5 m2 per persona i cal assegurar la neteja i desinfecció periòdica d'espais i superfícies que puguin tenir contacte amb més d'una persona.
 • Es recomana disposar de punts amb dispensadors d'hidrogel, així com agents o voluntaris que vetllin pel compliment de les mesures a les parades i entre els clients.
 • Es recomana disposar de senyalització a terra per assegurar la distància d'1,5 m entre el comprador i el venedor i el producte exposat. Es recomana establir també senyalització i vigilar la distància interpersonal a les cues o disposar de mecanismes amb tiquet de torn per evitar-les.
 • En l'aplicació de les mesures preventives, s'han d'aplicar els plans sectorials de l'activitat comercial i la restauració que podeu trobar a la pàgina de Plans sectorials (en allò que no s'oposi a les mesures més restrictives de les resolucions SLT/2546 i SLT/2568 que ja s'esmenten en el document del Pla d'acció del sector restaució) (vegeu informació relacionada).


Observacions:

Més informació a Interior Gencat 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica