Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al foment de les xarxes locals de gas als municipis amb cens inferior a 5.000 habitants

Objecte: Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d'11 de gener de 2008, s'aprova la convocatòria per concedir subvencions del programa de foment de les xarxes locals de gas per a l'exercici 2008.

- Quantia màxima que s'hi destina: 300.000,00 €. Aquest import podrà ser ampliat d'acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.

- Termini de resolució i notificació: 6 mesos des de la data de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el BOP.

- Règim general aplicable: Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Termini de presentació de sol·licituds: 2 mesos des de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP.

Beneficiaris: Són beneficiaris d'aquest programa específic els municipis i les entitats municipals descentralitzades  que tinguin un cens de població inferior a 5.000 habitants.

Publicació oficial: BOP núm. 12, de 15 de gener de 2008.

Òrgan gestor: Diputació de Tarragona, SAM, Unitat d'Actuacions Integrals al Territori.

 

(Podeu trobar la documentació a través de l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

02
dimecres
desembre 02, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica