Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil

Descripció:

Ordre HAP/1337/2016, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del Fons Social Europeu previstes al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, destinades a la integració sostenible de persones joves al mercat de treball, en el context de la garantia juvenil.


Objecte:

Articular la gestió de les ajudes del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, del Fons Social Europeu, conforme al previst en l'eix prioritari 5, per a la integració sostenible al mercat de treball de les persones joves que no es troben ocupades, ni participen en els sistemes d'educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil.


Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes, exclusivament:

a. Els Ajuntaments de municipis amb població superior a 50.000 habitants.
b. Els Ajuntaments de les capitals de província la població de la qual sigui igual o inferior a 50.000 habitants.
c. Les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars i Comunitats Autònomes uniprovinciales, en l'exercici de les competències que corresponen a la Diputacions Provincials, que duguin a terme projectes que aglutinin actuacions en municipis la població acumulada dels quals totalitzi més de 50.000 habitants.
d. Els organismes autònoms dependents de qualsevol de les entitats assenyalades als apartats anteriors.


Termini presentació de sol·licituds:

En el termini de 40 dies, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat»


Data publicació:

BOE núm. 186 de 3 d'agost de 2016.


Òrgan gestor:

Ministeri d'Hisenda i Amdinistracions Públiques.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica