Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció:ORDRE ECF/104/2009, d'11 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions als consells comarcals en matèria d'informació i defensa de les persones consumidores i usuàries

Objecte: Fomentar les activitats d'informació i defensa de les persones consumidores i usuàries que realitzin els consells comarcals durant l'any que estableixi cada convocatòria.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els consells comarcals que realitzin tasques d'informació i defensa de les persones consumidores i usuàries mitjançant les corresponents oficines d'informació al consumidor i que compleixin les condicions següents:

a) Que les oficines estiguin obertes al públic amb un rètol que identifiqui de manera clara l'oficina d'informació a les persones consumidores.

b) Que puguin facilitar a les persones consumidores i usuàries consultants informació sobre els seus drets i la manera d'exercir-los.

c) Que atenguin les consultes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i usuàries.

Per ser beneficiari el consell comarcal no ha de tenir subscrit amb l'Agència Catalana del Consum cap conveni de delegació de competències en matèria de consum.

Terminis: Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud, en el termini que estableixi la convocatòria, d'acord amb el model de l'annex 2, que es troba disponible a la web de l'Agència Catalana del Consum (www.consum.cat). Aquesta sol·licitud serà signada pel/per la president/a del consell comarcal i serà adreçada al/a la director/a de l'Agència Catalana del Consum, juntament amb la documentació complementària, mitjançant qualsevol de les formes que preveu l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Publicació oficial: DOGC núm. 5342, de 19 de març de 2009.

Òrgan gestor: Departament d'Economia i Finances.

 

 (Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa.)

 

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

03
dijous
desembre 03, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica