Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: ORDRE EMO/210/2014, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció per part de les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció i projectes d'autoocupació, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014

Descripció:

Aquesta Ordre el que fa és aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de l'RMI per part de les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció i projectes d'autoocupació, i fer pública la convocatòria per a l'any 2014.


Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de l'RMI per part de les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció i projectes d'autoocupació, desenvolupats per la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom dins l'àmbit territorial de Catalunya, per fomentar la contractació i la inserció laboral de les persones acollides a l'RMI en el marc que preveu l'article 18 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, abans esmentada.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció i les persones destinatàries de l'RMI que presentin un projecte d'autoocupació.

A efectes del que estableix aquesta Ordre, s'entén per entitat col·laboradora d'inserció qualsevol empresa -persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal- o entitat constituïda legalment, així com les administracions públiques, que contracti laboralment destinataris/àries de l'RMI.


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a Canal Empresa  (http://www.gencat.cat/canalempresa), al web de l'Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt), i a la pàgina web del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio).


Data publicació:

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 15 d'octubre de 2014.


Òrgan gestor:

Departament d'Empresa i Ocupació


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
divendres
abril 23, 2021
Esdeveniments d'avui
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
06-04-21 02:00:00 CEST - 01-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica