Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: ORDRE EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014

Objecte:

L'objecte d'aquesta ordre és la daprovar les bases reguladores de les subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local del:

  • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
  • Programa de foment del desenvolupament local (FDL).
  • Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL).
  • Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques.

Obrir la convocatòria per a l'any 2014 dels programes següents:

  • Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
  • Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL).
  • Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques.


Beneficiaris:

- Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en el Capítol 2, Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que compleixin algun dels requisits següents:

  • Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.
  • Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l'ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
  • Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d'estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l'àmbit d'intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.

Estan excloses de la participació en aquest Programa les entitats locals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, destinataris/àries de les accions ocupacionals i
de desenvolupament local cofinançades en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques.

- Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en el Capítol 3, Programa de foment del desenvolupament local (FDL) i en el Capítol 4, Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL), les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 

- Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en el Capítol 5, Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques les entitats locals de les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb
competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


Termini presentació de sol·licituds:

- El termini de presentació de sol·licituds per al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica i per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 13 d'octubre de 2014.

- El termini de presentació de sol·licituds per al Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local, anirà des del dia 11 d'agost de 2014 fins al dia 13 d'octubre de 2014.


Data publicació:

DOGC núm. 6683, d'11 de juliol de 2014.


Òrgan gestor:

Departament d'Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

26
dijous
novembre 26, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica