Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: ORDRE GAP/472/2008, de 6 de novembre, que aprova les bases reguladores per seleccionar un projecte dels ens locals amb una població de dret de més de 200.000 habitants susceptible de cofinançament del FEDER, Eix 1

Descripció: ORDRE GAP/472/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar un projecte dels ens locals amb una població de dret de més de 200.000 habitants susceptible de cofinançament del FEDER, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2007-2013, Eix 1 Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial.

Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per a la selecció d'un projecte dels ens locals amb una població de dret de més de 200.000 habitants susceptible de cofinançament pel FEDER (Programa operatiu de Catalunya 2007-2013 objectiu de competitivitat regional i ocupació).

Aquestes bases estan sotmeses, en totes les seves consideracions, al contingut del Programa operatiu, aprovat per la Decisió de la Comissió Europea, de 7 de desembre de 2007, per la qual s'aprova el Programa operatiu d'intervenció comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i ocupació per a la comunitat autònoma de Catalunya a Espanya, així com al conjunt de la normativa comunitària i, específicament, a les disposicions següents:

a) Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.

b) Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, que fixa les normes de desenvolupament pel Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

c) Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999.

d) Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les normes sobre la despesa subvencionable dels programes operatius del FEDER i Fons de Cohesió.

Beneficiaris: Poden ser ens beneficiaris d'aquesta convocatòria de l'Eix 1 els municipis amb una població de dret de més de 200.000 habitants.

Termini: 15 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre.

Publicació oficial: DOGC núm. 5256, de 12 de novembre de 2008.

Òrgan gestor: Departament de Governació i Administracions Públiques.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa.)

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

26
dijous
novembre 26, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica