Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: ORDRE GAP/520/2008 que aprova les bases per seleccionar operacions dels ens locals de Tarragona susceptibles de ser cofinançades pel FEDER 2007-2013, eix 1

Descripció: ORDRE GAP/520/2008, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de ser cofinançades pel FEDER per al període de 2007-2013, i s'obre la convocatòria per presentar sol·licituds per al quadrienni de 2007-2010, eix 1.

Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, Programa operartiu de Catalunya de 2007-2013, objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Les operacions que amb caràcter prioritari cofinançarà el FEDER, Programa operatiu de Catalunya, eix 1, seran les següents:

1.3. Transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre petites empreses, pimes, entre aquestes i altres empreses i universitats, centres d'ensenyament postsecundari de tot tipus, autoritats regionals, centres de recerca i enclavaments científics i tecnològics. Suport a la transferència de tecnologia i a la millora de xarxes de cooperació.

1.7. Inversió en empreses directament relacionades amb la investigació i la innovació. Suport a activitats emprenedores.

1.8. Altres inversions en empreses. Impuls del creixement empresarial d'empreses locals, amb projecció global.

1.13. Serveis i aplicacions per al ciutadà. Impuls del l'administració electrònica com a eix d'atenció ciutadana.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris de les operacions susceptibles de ser incloses en l'eix 1 del FEDER els ens locals de la demarcació de Tarragona que defineixen els articles 1 i 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els consorcis d'aquest mateix àmbit territorial que preveuen els articles 269 i següents de la disposició esmentada.

Termini: Les sol·licituds s'han de presentar en un termini de 3 mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5273, de 5 de desembre de 2008.

Òrgan gestor: Departament de Governació i Administracions Públiques.

 

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a l'Ordre així com l'enllaç a l'EACAT on trobareu la sol·licitud a l'eix 1.)

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
dimecres
novembre 25, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica