Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: ORDRE GRI/144/2013, de 25 de juny, de modificació de l'Ordre GAP/169/2010, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, eix 1

 

Objecte: Modificar l'article 6 de l'Ordre GAP/169/2010, de 22 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de ser cofinançades pel FEDER per al període de 2007-2013, i s'obre la convocatòria per presentar sol·licituds per al període 2007-
2013, eix 1


Beneficiaris: Poden ser ens beneficiaris de les operacions susceptibles de ser inclosesen l'eix 1 del FEDER els ens locals de la demarcació de Tarragona que defineixen els articles 1 i 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text  refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els consorcis d'aquest mateix àmbit territorial que preveuen els articles 269 i següents de la disposició esmentada.

Els ens beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascuna de les operacions, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d'autoorganització i en el marc dels acords corresponents, l'ens beneficiari decideixi que l'operació l'executin altres ens públics. En aquest cas, l'existència d'un ens executor diferent del beneficiari s'haurà de comunicar en el moment de presentar la sol·licitud

Publicació oficial: DOGC núm. 6409, de 3 de juliol de 2013.

Òrgan gestor: Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

 (A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a l'Ordre . Així mateix, trobareu l'Ordre GAP/169/2010, com a fitxa relacionada).

 

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
dissabte
desembre 05, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica