Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: ORDRE TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions dels Programes Integrals. L'objectiu del programa és, a través d'un procés personalitzat d'acompanyament i suport, explorar quins són els interessos i motivacions de les persones participants, orientar les seves trajectòries educatives/formatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional amb una oferta de serveis flexible i adaptada a les seves necessitats, per tal d'inserir-se en el món laboral o bé retornar al sistema educatiu.


Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les següents tipologies d'entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:
a) Entitats de titularitat pública o privada sense ànim de lucre amb experiència contrastada i demostrable en l'execució de projectes adreçats al col·lectiu a qui s'adreci la convocatòria i que contemplin un caràcter transversal i integral d'actuacions adreçades als objectius de la present Ordre, i que siguin un referent en l'àmbit territorial en el qual incidirà el projecte.
b) Ens locals o organismes vinculats. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.
c) Organitzacions sindicals i patronals amb una experiència mínima de 3 anys demostrable en la gestió de projectes adreçats al col·lectiu a qui s'adreci la convocatòria, que s'haurà de justificar en el moment de fer la sol·licitud.
També podran ser beneficiàries les agrupacions sense personalitat jurídica, que es constitueixin per les entitats indicades a la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, juntament amb una o vàries de les següents entitats:
- Centres de formació inscrits al Registre de centres i entitats del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i que no siguin centres que compleixin la tipologia d'entitat que determina la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre En aquells projectes que contemplin formació professionalitzadora, aquestes entitats participaran en els Programes Integrals exclusivament en l'àmbit de les accions de formació.
- Qualsevol altra entitat o empresa que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte i que participaran en els Programes Integrals exclusivament en l'àmbit de les accions que duguin a terme.


Termini presentació de sol·licituds:

El que determini la convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7257, de 29 de novembre de 2016.


Òrgan gestor:

Departament de Treball, Afers Socials i Família.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica