Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020

Descripció:

Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.


Objecte:

Constitueix l'objecte del present Reial decret la regulació del procediment per a la concessió directa de subvencions a projectes singulars que facilitin el pas a una economia baixa en carboni en l'àmbit de les Entitats locals espanyoles, amb càrrec als fons FEDER inclosos en l'Eix 4 d'Economia Baixa en Carboni del Programa Operatiu plurirregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020.


Beneficiaris:

Als efectes regulats per aquesta convocatòria, podran tenir la condició d'entitats beneficiàries, les Entitats locals territorials conforme a l'establert en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com les entitats supralocals existents o de nova constitució que representin, a l'efecte d'aquesta convocatòria, a les agrupacions d'Entitats locals que puguin resultar beneficiàries, totes elles en tant siguin entitats que realitzin les inversions i promoguin les actuacions acollides a la línia d'ajudes.


Termini presentació de sol·licituds:

Les subvencions regulades per aquest Reial decret podran sol·licitar-se una vegada transcorri un mes natural des de l'endemà al de la publicació del mateix en el BOE i fins a la conclusió de la seva vigència, la qual cosa succeirà quan es produeixi alguna de les  següents circumstàncies:

a) Que conforme a les sol·licituds rebudes, s'esgoti el pressupost disponible.
b) Que s'arribi al 31 de desembre de 2018 sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

La participació en la present convocatòria s'inicia amb la sol·licitud que s'efectuarà de manera telemàtica a través de l'aplicació que estarà disponible en l'adreça d'internet del IDAE (www.idae.es) i seu electrònica del IDAE, conforme al formulari que figuri en la mateixa.


Data publicació:

BOE núm. 144, de 17 de juny de 2017.


Òrgan gestor:

Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda digital.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica