Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Real Decreto 723/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de cooperación internacional por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Descripció:

Reial decret 723/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la concessió directa de subvencions en matèria de cooperació internacional per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.


Objecte:

Aquest reial decret té per objecte regular la concessió directa de dotze subvencions per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (d'ara endavant, AECID), amb caràcter excepcional, a les entitats beneficiàries que s'indiquen en l'article 3.


Beneficiaris:

Entre d'altres:

1. f) Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

2. Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, capítols i consells insulars, les administracions de les comunitats autònomes o de les ciutats de Ceuta i Melilla, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques, podran actuar en representació de comunitats de propietaris o altres propietaris d'edificis.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El procediment de concessió s'iniciarà mitjançant la sol·licitud del beneficiari, que haurà de presentar en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor del present reial decret.


Data publicació:

BOE 212, de 6 d'agost de 2020.


Òrgan gestor:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

22
dijous
octubre 22, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica