Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ GAP/4085/2010, de 23 de desembre, sobre la selecció d'operacions dels municipis de Catalunya susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2013, eix 1 (economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial)

Descripció: RESOLUCIÓ GAP/4085/2010, de 23 de desembre, sobre la selecció d'operacions dels municipis de Catalunya susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2013, eix 1 (economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial)

 

Objecte:

1. Incorporar les operacions indicades a l'annex 1 d'aquesta Resolució a la llista d'operacions seleccionades, a les quals s'assigna cofinançament, en el març de l'eix 1, per a la demarcació de Catalunya, del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007- 013, amb indicació del municipi responsable, el títol de l'operació, la categoria, la despesa subvencionable i el percentatge de cofinançament del FEDER.

2. Incorporar les operacions indicades a l'annex 2 d'aquesta Resolució a la llista d'operacions subvencionables, sense determinació de despesa subvencionable ni cofinançament FEDER.

3 Declarar les operacions indicades a l'annex 3 d'aquesta Resolució com a sol·licituds desestimades.

4. D'acord amb l'article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, l'acceptació de l'ajut per part del beneficiari comporta la conformitat de publicar el nom del municipi beneficiari, el títol de l'operació i la quantitat de fons públic assignada en la llista de beneficiaris, prevista en l'article 7.2.d) del Reglament.

5. Els municipis beneficiaris resten sotmesos a totes les obligacions establertes per les bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.

6. Notificar aquesta Resolució als municipis interessats i indicar-los que, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els municipis poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació al DOGC.

Amb caràcter previ, els municipis poden formular requeriment davant el director general d'Administració Local en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Publicació oficial: DOGC núm. 5784, de 28 de desembre de 2010.

 

Òrgan gestor: Departament de Governació i Administracions Públiques.

 

 
(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució )

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

26
dilluns
octubre 26, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica