Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ GAH/1015/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals, i s'aprova la convocatòria per a l'any 2016

Objecte:

L'objecte d'aquesta convocatòria és la distribució d'ajuts al finançament de plans de formació per a l'ocupació destinats als empleats públics locals i promoguts per les entitats locals i les federacions o associacions d'ens locals de Catalunya.

Aquesta convocatòria, com la de l'exercici anterior, prioritza els promotors que formulen plans agrupats, en la mesura que contribueixen a la planificació i racionalització dels recursos.

Els ajuts a què es refereix aquesta Resolució tenen com a finalitat impulsar i estendre entre les administracions públiques locals i els seus empleats una formació que respongui a les seves necessitats, orientada a millorar la seva capacitat de gestió, d'adaptació i de lideratge dels processos de canvi, el perfeccionament de les funcions a desenvolupar encaminades a la millora de les seves competències, ja sigui per a l'accés ja sigui per a la carrera professional, així com contribuir a la millora del servei públic que es presta a la ciutadania


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria:

a) Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

b) La Federació de Municipis de Catalunya, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tenint en compte l'art. 10.3.b) de la Resolució de 9 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013.

c) L'Associació Catalana de Municipis, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tenint en compte l'art. 10.3.b) de la Resolució de 9 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el dia següent de la publicació en el DOGC i finalitza al cap de 30 dies naturals.


Data publicació:

DOGC 7106, de 25 d'abril de 2016


Òrgan gestor:

Escola d'Administració Pública de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica