Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ GRI/579/2015, de 25 de març, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals, i s'aprova la convocatòria per a l'any 2015

Objecte:

La distribució d'ajuts al finançament de plans de formació per a l'ocupació destinats als empleats públics locals i promoguts per les entitats locals i les federacions o associacions d'ens locals de Catalunya.

Els ajuts a què es refereix aquesta Resolució tenen com a finalitat impulsar i estendre entre les administracions públiques locals i els seus empleats una formació que respongui a les seves necessitats, orientada a millorar la seva capacitat de gestió, d'adaptació i de lideratge dels processos de canvi, el perfeccionament de les funcions a desenvolupar encaminades a la millora de les seves competències, ja sigui per a l'accés o per a la carrera professional, així com contribuir a la millora del servei públic que es presta a la ciutadania.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria:

a) Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

b) La Federació de Municipis de Catalunya, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tenint en compte l'art. 10.3.b) de la Resolució de 9 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013.

c) L'Associació Catalana de Municipis, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tenint en compte l'art. 10.3.b) de la Resolució de 9 d'octubre de 2013, de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 19 de juliol de 2013.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el dia següent de la publicació en el DOGC i finalitza al cap de 30 dies naturals.


Data publicació:

DOGC 6842, de 31 de març de 2015.


Òrgan gestor:

Escola d'Administració Pública de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

20
diumenge
setembre 20, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica