Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ JUS/2038/2020, de 15 de juliol, per la qual s'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2020 (ref. BDNS 518403).

Objecte:

-1 Atorgar el mòdul econòmic als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials corresponents a l'any 2020, per un import total d'1.584.910,00 €, d'acord amb el desglossament individualitzat que consta a l'annex d'aquesta Resolució.
-2 El pagament d'aquest import anirà a càrrec de la partida pressupostària D/460.0001.00/2110/0000, d'acord amb el contingut previst a la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.El pagament efectiu de l'import del mòdul econòmic que correspongui segons aquesta Resolució es farà efectiva partir del moment en què aquesta entri en vigor, d'acord amb el que preveu el punt novè, mitjançant una bestreta per la totalitat.
-3 La quantia del mòduls econòmics s'estableix en funció de la xifra d'habitants de cadascun dels municipis, de conformitat amb la revisió dels padrons municipals respectius referits a l'1 de gener de 2019 que van ser declarats oficials mitjançant el Reial decret 743/2019, de 20 de desembre (BOE núm. 311, de 27.12.2019).


Beneficiaris:

Ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau.


Termini presentació de sol·licituds:

Els ajuntaments beneficiaris d'aquestes transferències han de trametre al Departament de Justícia e lcertificat que acrediti que l'import atorgat l'any 2020 s'ha pressupostat íntegrament per sufragar despeses de funcionament del jutjat de pau i que s'ha destinat en la seva totalitat a despeses corrents derivades de l'activitat de l'òrgan judicial durant l'any 2020 d'acord amb el model normalitzat que trobaran disponible al portal EACAT. Aquest certificat l'ha de signar la persona titular de la Intervenció o de la Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament, segons el cas. A la mateixa pàgina també trobaran el model de recull estadístic de l'activitat judicial realitzada durant l'any 2020 per emplenar. El termini per a la presentació d'aquesta documentació de justificació finalitza el dia 30 d'abril de 2021.


Data publicació:

DOGC núm. 8200, de 13 d'agost de 2020.


Òrgan gestor:

Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica