Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ TES/1770/2017, de 20 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica una base de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/1148/2017, de 23 de maig, i es modifica la Resolució TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de competència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625)

Objecte:

Modificar l'apartat 5 de la Resolució TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de competència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDSN 351625), que queda redactat de la manera següent:

"-5 El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts 3 mesos."

 

Modificar l'apartat 1 de la base 6 de les bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/1148/2017, de 23 de maig, que queda redactat de la manera següent:

"6.1 Els ens locals sol·licitants han de presentar per via telemàtica la sol·licitud i la documentació a què fa referència la base 4 en el termini de tres mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."

 

 


Beneficiaris:

Els ens locals o les agrupacions d'ens locals que realitzin inversions per a l'execució de les actuacions objecte de subvenció, sempre que es comprometin a cofinançar les actuacions previstes i a dur a terme el seu manteniment.


Data publicació:

DOGC núm. 7419, de 25 de juliol de 2017.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica