Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ TES/1969/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica una base reguladora de les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, aprovades per Acord del Consell d'Administració de 10 de maig de 2017, fet públic per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig.

Descripció:

RESOLUCIÓ TES/1969/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica una base reguladora de les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, aprovades per Acord del Consell d'Administració de 10 de maig de 2017, fet públic per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig.

 

 

 


Objecte:

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en la seva sessió de 16 de juliol de 2020, acorda modificar l'apartat 1 de la base reguladora 5 de les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, aprovades per Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 10 de maig de 2017, fet públic per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig, que queda redactat de la manera següent:

"5.1 Les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud i la documentació a què fa referència la base 3 en el termini que estableixin les corresponents convocatòries."

 


Beneficiaris:

- Poden sol·licitar la subvenció els ens locals de Catalunya que hagin instal·lat elements de quantificació de sobreeiximent en els sistemes públics de sanejament en baixa del seu àmbit competencial.
- Els sol·licitants han de complir, en tot cas, els requisits següents:
a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i
l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
c) Complir la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'estableix en la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC 8194, de 5 d'agost de 2020.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica