Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: RESOLUCIÓ TES/2033/2020, de 24 de juliol, per la qual es modifica la Resolució TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions demitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020 (ref. BDNS 445877).

Descripció:

RESOLUCIÓ TES/2033/2020, de 24 de juliol, per la qual es modifica la Resolució TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions demitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020 (ref. BDNS 445877).


Objecte:

Modificar la Resolució TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020 (ref.BDNS 445877), en els termes següents:

1. El títol de la Resolució queda redactat de la manera següent:

"Resolució TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019-2021(ref. BDNS445877)."

2. El punt 3 de la Resolució queda redactat de la manera següent:"

3. La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'un milió d'euros, i la seva concessió s'imputa amb càrrec a les posicions pressupostàries dels pressuposts de la Generalitat de Catalunya següents:

"a) Any 2020, a corporacions locals:

PO13D/460001/5540/0000: 7.559,64 euros

PO13D/760001/5540/0000: 892.440,36 euros"

b) Any 2021, a corporacions locals:

PO13D/460001/5540/0000: 839,96 euros

PO13D/760001/5540/0000: 99.160,04 euros"

3. El punt 9 de la Resolució queda redactat de la manera següent:

"9. El termini per executar l'actuació subvencionada és des de l'1 de gener de 2019 fins al 30 de juny de 2021, i la documentació justificativa de la realització de l'actuació s'ha de presentar, com a màxim, el 31 de juliol de2021, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquests terminis, d'acord amb el que preveuen les bases 2.2 i17.1 de l'Ordre TES/169/2018, de 4 d'octubre. Aquestes ampliacions de terminis per executar i justificar no poden excedir, en cap cas, de la meitat del termini inicial ni de l'exercici pressupostari corresponent. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte no serà susceptible de recurs."

4. El punt 10 de la Resolució queda redactat de la manera següent:

"10. El pagament de la subvenció s'efectua un cop la persona beneficiària ha justificat, d'acord amb els terminis establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, tal com preveu la base 17 de l'Ordre TES/ 169/2018, de 4 d'octubre. No obstant això, es concedirà d'ofici una bestreta del 90 %de l'import de la subvenció, el pagament de la qual es tramitarà a partir de la concessió de la subvenció. Per a la concessió d'aquesta bestreta no s'exigeix la prestació de cap garantia."


Beneficiaris:

Ens locals de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 8198, d'11 d'agost de 2020.


Òrgan gestor:

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica