Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Resolución de 13 de abril de 2012, del INAP, por la que se convocan para el ejercicio 2012 subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas

Descripció: Resolució de 13 d'abril de 2012, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen per a l'exercici 2012 subvencions destinades al finançament de plans de formació en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques.

Objecte: Realitzar la convocatòria per a l'any 2012 de les ajudes destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació promoguts per l'Administració General de l'Estat, les Entitats Locals, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), les Federacions o Associacions d'Entitats Locals d'àmbit autonòmic i les Organitzacions Sindicals

Beneficiaris: En l'àmbit de l'Administració Local:

a) Els ajuntaments, diputacions provincials, cabildos, consells insulars i altres entitats locals reconegudes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.

b) La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i les Federacions o Associacions d'Entitats Locals d'àmbit autonòmic legítimament constituïdes a l'empara del previst en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Sol·licituds:  El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la present Resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i finalitza l'11 de maig de 2012.

Les sol·licituds s'emplenaran i presentaran de forma electrònica a través del Portal FEDAP, accessible a través de la pàgina web de l'INAP (www.inap.es), punxant en la icona «Promotors de formació AAPP», sent precís que el Promotor estigui prèviament registrat en el mateix.

Publicació oficial: BOE núm 91, de 16 d'abril de 2012.

Òrgan gestor: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
 


(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució)
.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

03
dijous
desembre 03, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica