Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal

Descripció:

Resolució de 28 d'abril de 2015, de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajudes per a la renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal.


Objecte:

Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector d'enllumenat exterior municipal que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'execució de projectes d'estalvi i eficiència energètica, contribuint a aconseguir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE, conforme a les condicions establertes per les presents bases, i en cas de cofinançament amb fons FEDER, així mateix conforme a les normes que regeixin el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020.


Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d'aquest programa d'ajudes els Ajuntaments, les Diputacions Provincials o entitats locals equivalents, les Mancomunitats o Agrupacions de municipis espanyols i les entitats públiques concessionàries de la gestió de serveis públics municipals espanyols que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en un determinat mercat.


Termini presentació de sol·licituds:

Desde l'endemà de la publicació al BOE fins a la conclusió de la vigència del Programa, la qual cosa succeirà quan es produeixi la primera de les següents circumstàncies:

a) Que conforme a les sol·licituds rebudes, s'esgoti el pressupost disponible, incloses, si escau, les possibles ampliacions pressupostàries que poguessin acordar-se.

b) Que transcorri 1 any natural des de la data de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.


Data publicació:

BOE núm. 107, de 5 de maig de 2015.


Òrgan gestor:

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

29
dijous
octubre 29, 2020
Esdeveniments d'avui
15-10-20 02:00:00 CEST - 31-10-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
09-10-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET
22-09-20 02:00:00 CEST - 01-11-20 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica