Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvenció: Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan ayudas para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España (C059/15-AE) y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria

Descripció:

Resolució de 31 de juliol de 2015, de l'Entitat Pública Empresarial Red.es, per la qual es convoquen ajudes per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya (C059/15-AE) i s'estableixen les bases reguladores d'aquesta convocatòria.


Objecte:

Les presents bases tenen per objecte la regulació de la concessió en règim de concurrència competitiva, i conforme als principis de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació, d'ajudes en espècie a entitats locals o agrupacions d'entitats locals que participin en la present convocatòria de ciutats intel·ligents, bé individualment o bé en cooperació.


Beneficiaris:

En el procediment de selecció podran participar totes aquelles entitats locals territorials definides en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o agrupacions d'entitats locals, així com les Comunitats Autònomes uniprovincials, en els termes establerts a les presents bases.

No obstant l'anterior, s'estableixen les següents modalitats de participació en la convocatòria:

- Modalitat de participació individual: entitats l'àmbit territorial de les quals compti amb una població superior a 20.000 habitants.

- Modalitat de cooperació: la sol·licitud de participació es presentarà de forma conjunta, sent necessària la presentació d'una sol·licitud (annex III) degudament emplenada amb la informació de totes les entitats que formen l'agrupació. Les entitats que formin l'agrupació hauran de comptar, totes i cadascuna d'elles, amb una població superior a 20.000 habitants.


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de les 12:00 hores del dia 30 d'octubre de 2015.


Data publicació:

BOE núm. 183, de l'1 d'agost de 2015.


Òrgan gestor:

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica